Om os

Afspændingspædagogisk Aftenskole, i daglig tale APA, er startet i 1988 af afspændingspædagog/psykomotorisk terapeut, dap Gerda Madsen.

APA er en forening, der er tilknyttet landsorganisationen Dansk Oplysnings Forbund

Foreningens formål er følgende:

* At forestå almennyttig virksomhed med folkeoplysende voksenundervisning og debatskabende arrangementer, samt specialundervisning, der tilgodeser forskellige befolkningsgruppers behov. Al undervisning tilrettelægges indenfor folkeoplysningslovens rammer.

Foreningen er uafhængig af partipolitik

* APA ønsker med sin undervisning at medvirke til højnelse af folkesundheden.

Som medlemmer af foreningen kan optages lærere ansat i APA og kursusdeltagere over 18 år.