Om os

Afspændingspædagogisk Aftenskole, i daglig tale APA, er startet i 1988 af afspændingspædagog/psykomotorisk terapeut, dap Gerda Madsen.

1. juli 2006 valgte Gerda Madsen efter 18 år på posten, at fratræde som skoleleder. Herefter ansattes ny skoleleder, afspændingspædagog/psykomotorisk terapeut, dap Marianne Witt-Nielsen, der i mange år var med i APA's bestyrelse.

APA er en forening, der er tilknyttet landsorganisationen Dansk Oplysnings Forbund

Foreningens formål er følgende:

* At forestå almennyttig virksomhed med folkeoplysende voksenundervisning og debatskabende arrangementer, samt specialundervisning, der tilgodeser forskellige befolkningsgruppers behov. Al undervisning tilrettelægges indenfor folkeoplysningslovens rammer.

Foreningen er uafhængig af partipolitik

* APA ønsker med sin undervisning at medvirke til højnelse af folkesundheden.

Som medlemmer af foreningen kan optages lærere ansat i APA og kursusdeltagere over 18 år.


Deltagerindflydelse:
hvert hold kan opstille en kandidat til at repræsentere deltagerne i APA's bestyrelse.

Meddel skriftligt til aftenskolen senest 1. november, holdnr. samt navn og adresse på kandidaten. Aftenskolen vil herefter indkalde til et fællesmøde, hvor der vælges en blandt de opstillede.

Afspændingspædagogisk Aftenskole - APA er en forening.

Skriv til aftenskolen, hvis du som kursusdeltager ønsker at være medlem af foreningen.


Bemærk! Kursusdeltagelse forpligter ikke til medlemskab.

Bestyrelsen har 5 medlemmer samt en deltagerrepræsentant:

Annette Martens, formand 
Inger Louise Hemmingsen
Kirsten Möllnitz
Søs Jespersen
Helle Pedersen

Erna Haack, deltagerrepræsentant i Roskilde

Anne Rosenvinge, deltagerrepræsentant i Egedal

Skoleleder: Marianne Witt-Nielsen

APA tilbyder undervisning i bevægelse og afspænding, specialundervisning, rygtræning, leg og bevægelse - mor/far og barn, tumlingeleg samt efterfødselskurser. Endvidere tilbydes Yoga, og bevægelse - aqua-trim - i vand. Herudover arrangeres foredrag og debatskabende aktiviteter oftest om emner, som har med sundhed og forebyggelse at gøre.

Alle APA's lærere er veluddannede med stor undervisningserfaring.

Lærergruppen består af psykomotoriske terapeuter, dap*/afspændingspædagoger, dap*), Gotved-bevægelsespædagoger, gymnastik/rytmiklærere, yogalærere.

Mange af lærerne har suppleret deres grunduddannelse med forskellige videre- og efteruddannelser.

Lærere:

På Afspændingspædagogisk Aftenskole underviser veluddannede:
• (A/P) Afspændingspædagoger/psykomotoriske terapeuter,dap *)
• (B) Gotved-bevægelsespædagoger
• (Y) Yogalærer, med stor undervisningserfaring
• (L) Line dance instruktør

*) "dap" står for berettigelse til medlemsskab af Danske Afspændingspædagoger/Psykomotoriske terapeuter.

 

dof